Rekrutacja:

Odwiedź jeden z naszych Punktów Konsultacyjnych - adresy w zakładce KONTAKT. 

 

Wyślij SMS treści "chcę studiować" na numer:  

887 777 016 -  skontaktujemy się z Tobą

 

Wyślij pocztą podanie: "Docendo-biuro rekrutacji" ul. Słowackiego 28/14, 97-300 Piotrków Trybunalski

Skontaktuj się z nami

kontakt @ docendo.edu.pl

+48  781 777 588

 

Górny i Dolny Śląsk:

Krzysztof +48 604 553 150

Podkarpacie i Małopolska:

Radosław +48 537 852 777

Rekrutacja

Odwiedź jeden z naszych Punktów Konsultacyjnych (adresy)

 

Wyślij SMS treści "chcę studiować" na numer: 781 777 588

a skontaktujemy się z Tobą

 

Zadzwoń do regionalnych Pełnomocników:

Krzysztof: 604 553 150

Radosław: 537 852 777

Witalij (українська мова): 785 777 709

Pedagogika specjalna – jest nauką szczegółową pedagogiki a jej przedmiotem jest opieka, terapia, kształcenie i wychowywanie osób z odchyleniami od normy, najczęściej jednostek mniej sprawnych lub niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj, stopień i złożoność. Zadaniem pedagogiki specjalnej jest stworzenie podstaw teoret. i metodycznych dla procesów rewalidacji (mającej na celu usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji organizmu) oraz resocjalizacji.  Więcej... 

Pedagogika Specjalna– studia magisterskie

Studia kształcą  w zakresie dwóch bloków. Pierwszy z nich to podstawy edukacji małego i młodszego dziecka, drugi zaś to zajęcia warsztatowe i praktyczne, które kładą nacisk na sposoby poznawania z dziećmi środowiska społeczno-przyrodniczego oraz na nauczanie przedmiotów artystyczno-sprawnościowych. Ogólnie mówiąc studia zapewnią Ci przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne oraz dydaktyczne. Co więcej, dowiesz się o współczesnych problemach pedagogiki, co sprawi, że będziesz w stanie skutecznie rozwiązywać spory oraz zapobiegać problemom. Ponadto czekają na Ciebie warsztaty interpersonalne, edukacji regionalnej czy projekty edukacyjne. Więcej...

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - studia magisterskie

W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zapotrzebowania na specjalistów z dziedzin pedagogiki, doradztwa zawodowego, edukacji obronnej czy pedagogiki kryminologicznej. Ogromną wagę przykłada się nie tylko do eliminowania negatywnych przejawów życia społecznego, ale przede wszystkim do profilaktyki i zapobiegania wysokiemu ryzyku zagrożeń cywilizacyjnych. Więcej...

Pedagogika (licencjat i magister)

Pedagogika

Studia licencjackie na kierunku administracja przygotowują absolwenta do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, a także do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Nauka na kierunku administracja ma ugruntować wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych. Wyrobić w studentach umiejętności identyfikacji i analizy oraz praktycznego rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić w przyszłej pracy zawodowej. Więcej...

Administracja

Celem studiów jest kształtowanie wiedzy studentów w zakresie umiejętności i kompetencji w obszarze ochrony ludności, obrony cywilnej, reagowania kryzysowego jak i również kształtowanie zdolności zarządzania w przypadku wystąpienia stanów zagrożeń na różnych poziomach. Studia dają także możliwość pozyskania rozległej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi i procesami decyzyjnymi w różnych organizacjach – w tym w administracji i w biznesie – w szczególności zaś umiejętności tzw. zarządzania kryzysowego. Więcej...

Bezpieczeństwo narodowe

Absolwenci kierunku Prawo w Szkole Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie przygotowani są nie tylko do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, ale również do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających wiedzy prawniczej. Są także gotowi, aby udzielać porad prawnych i dokonywać wykładni prawa. Więcej...

Prawo

Nauki społeczne

Studia I (licencjat) i II (magister) stopnia.

Zapraszamy na studia realizowane w formule kształcenia na odległość z wykorzystaniem webinariów, konsultacji on-line, wirtualnej biblioteki i platformy e-learningowej. Korzystamy również z konsultacji i seminariów prowadzonych w naszych punktach konsultacyjnych położonych blisko zamieszkania studentów.

Rekrutacja

Pobierz katalog studiów I  i II stopień