Rekrutacja:

Odwiedź jeden z naszych Punktów Konsultacyjnych - adresy w zakładce KONTAKT. 

 

Wyślij SMS treści "chcę studiować" na numer:  

887 777 016 -  skontaktujemy się z Tobą

 

Wyślij pocztą podanie: "Docendo-biuro rekrutacji" ul. Słowackiego 28/14, 97-300 Piotrków Trybunalski

Skontaktuj się z nami

kontakt @ docendo.edu.pl

+48  781 777 588

 

Górny i Dolny Śląsk:

Krzysztof +48 604 553 150

Podkarpacie i Małopolska:

Radosław +48 537 852 777

Zapraszamy na studia podyplomowe realizowane w formule zdalnej lub hybrydowej. Nasz student sam wybiera formę studiowania. Poprzez webinaria, konsultacje ZOOM, platformę e-learningową, e-bibliotekę realizujemy kształcenie w formule zdalnej. Organizując konsultacje w naszych punktach (zobacz adresy) realizujemy najważniejsze treści programowe na studiach. Konsultacje takie nie są obowiązkowe, ale większość naszych słuchaczy korzysta z tej formy kształcenia. 

Wszystkie programy studiów są corocznie aktualizowane, aby spełniały kryteria studiów kwalifikacyjnych. Kadra prowadząca zajęcia to doświadczeni wykładowcy, często autorzy programów i podręczników. Konsultacje w naszych punktach prowadzą praktycy zawodu.

Oferujemy system zniżek dla studentów: 50% zniżki na drugi kierunek (konsultacje organizowane są w ten sposób, aby student mógł ukończyć w jednym czasie 2 lub 3 kierunki), 20% zniżki dla absolwenta jednej z naszych uczelni, 10% dla grupowego zgłoszenia na studia (od 5 osób).

Egzaminy organizowane są tak, aby wydanie świadectwa nastąpiło przed rozpoczęciem nowego semestru w szkole (nowe kwalifikacje). Egzaminy od połowy czerwca do początków lipca gwarantują otrzymanie świadectwa do końca sierpnia. Kilka dni po egzaminie wydajemy od razu stosowne zaświadczenie o ukończeniu kierunku.

 

Studia podyplomowe - blisko Ciebie!

Zapraszamy na studia podyplomowe

UKRAINA

POZOSTAŁE

KATALOG STUDIÓW